EL-TEAM AS

Alt du trenger å vite om sikringsskapet

Sikringsskapet gir deg en oversikt over boligens elektriske kurser og kan ses på som hjertet i det elektriske anlegget ditt, selve energisentralen. Her tar vi deg gjennom det du trenger å vite om sikringsskap.

et sikringsskap, energisentral

Få full kontroll over ditt sikringsskap

Vurderer du å bytte ut eller oppgradere ditt sikringsskap? I prosessen dukker det ofte opp en del spørsmål. I denne artikkelen tar vi deg gjennom de aller viktigste temaene om sikringsskapet, så du kan føle deg litt tryggere.

Sikringsskapet tar imot strømmen til boligen din og distribuerer strømmen videre til det elektriske utstyret, gjennom kurssikringene. Sikringsskapet er veldig viktig, da en av funksjonene er å overvåke feil i det elektriske anlegget og å jobbe for å hindre branntilløp. 

Kapasiteten i sikringsskapet må samsvare med hvor mye strøm du har behov for i din bolig. Du har sikkert opplevd at strømmen går når du kjører en klesvask, oppvask og lager mat samtidig? Det er fordi den elektriske kursen har blitt overbelastet, da går sikringen. En kurs betegner inndelingen av det elektriske anlegget, og kursen beskyttes av en sikring. 

Sikringsskapet inneholder hovedsikringer, i tillegg til sikringer for de enkelte elektriske kursene. I eldre sikringsskap er det vanligvis mellom 7 og 10 sikringer, mens i nye sikringsskap kan man ha opptil 20 sikringer for å dekke energibehovet vi har i dag.

I et gammelt sikringsskap er det skrusikringer, og de har ikke lenger en oppdatert teknologi. Om du har skrusikringer bør disse byttes ut med et nytt sikringsskap med automatsikringer, da skrusikringer kan ha dårlige kontaktpunkter og gi varmegang. Nye sikringsskap har jordfeilbrytere på alle sikringer, overspenningsvern og kWh-måler eller strømmåler i skapet, dette gir økt sikkerhet. 

Det kan forekomme varmegang og feil, selv i nyere sikringsskap med automatsikringer. Det kan ha vært en overspenning, feil ved montering eller at det har utviklet seg noen feil, gradvis over flere år. Det kan være lurt å ta en titt i sikringsskapet innimellom for å kjenne etter varme eller rare lukter.

Stort sett bør man tenke at et el-anlegg har en levetid på 30 år. Om du har et gammelt sikringsskap kan det være lurt å få hjelp av en elektriker, og sjekke tilstanden. Hvis sikringene dine begynner å gå ofte, eller at du ikke vet hvorfor de går, er det kanskje et tegn på at du må bytte ut sikringsskapet ditt. 

Har du skrusikringer? Da bør du oppgradere sikringsskapet. Selv om du har automatsikringer betyr det ikke nødvendigvis at anlegget er moderne. Sjekk med en elektriker om du er usikker på om du bør bytte.

Det kan være veldig lurt å bytte ut anlegget ditt i sammenheng med renovering eller oppussing, så får man unnagjort det. Oppussing og renovering fører i tillegg ofte til høyere strømbehov. 

Prisen på et nytt sikringsskap varierer veldig, ut ifra størrelse på boligen, størrelse på sikringsskapet og hvor mye strøm du bruker. I snitt vil et nytt og moderne sikringsskap ligge på rundt 10.000-25.000 kroner.

Prisen på sikringsskap har økt de siste årene grunnet nye krav og regler. I tillegg vil en økning av antall sikringer også påvirke prisen. Man må passe på å ha mange nok sikringer til boligens behov, da det skal dekke apparater og elektrisk utstyr i alle rom.

Sikringsskap er for mange ikke det første man tenker på under normalt vedlikehold av huset, men det er likevel et viktig knutepunkt i huset ditt som sørger for at alt fungerer som det skal - på en sikker måte.

Utdaterte sikringsskap kan være farlige. Jordfeil, kortslutning og overbelastning kan føre til gnister, lysbuer og andre forhold som kan utvikle seg til brann. Flere av brannene som forekommer i Norge skyldes nettopp hendelser relatert til sikringsskapet. Derfor er det viktig å være ekstra nøye med "husets elektriske hjerte".

  • Du får et komplett sikringsskap med 10 jordfeilautomater, overbelastningsvern og overspenningsvern
  • Forutsetter utenpåliggende skap eller at veggen er åpnet og at eksisterende rør er fleksible. Eksisterende inntakskabel, jording og kursføringer må kunne benyttes og må være i henhold til forskriftenes krav.
  • Prisen inkluderer inntil 20 km kjøring.

Dersom du har en innbygget eldre sikringstavle eller bare at det virker unødvendig å bytte hele skapet er det mange fine rehabiliteringsløsninger på markedet. Vi rensker ut de gamle sikringene fra skapet og setter inn en ny ramme med nye moderne jordfeilautomater. 

Utseendet inne i skapet blir også oppgradert uten at boksen blir endret utenpå. Sikringene vil da være tilsvarende de som brukes i en ny installasjon og sikrer boligen din mot farlig varmegang og overbelastning av gamle ledninger.

Prisen forutsetter at ledninger i tavlen er utført ihht. gjeldende norm

Det forutsetter at det eksisterende utstyret ikke har skader som påvirker arbeidet som skal gjøres

At døren kan lukkes igjen med medfølgende låsesystem

Prisen inkluderer inntil 20 km kjøring

Har du et gammelt sikringsskap?

Ta kontakt med våre dyktige elektrikere! Vi i Elkonor hjelper deg med å bytte ut eller rehabillitere sikringsskapet ditt, til riktig pris.